• Nyheter

Solgrid: søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: oktober 20, 2021

  • Selskap: Solgrid er et energiselskap som utvikler, finansierer, bygger og drifter solcelleanlegg i nordiske markeder.

Solgrid har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Stor-Elvdal kommune i Innlandet. Det blir den første solkraftkonsesjonen som behandles av NVE.

Ambisjonen er å ferdigstille solkraftverket i et område bestående av et tidligere grustak og spredt furuskog i løpet av 2022. Vi har funnet et prosjekt som tikker av på alle de viktige boksene, sier Kristin Melsnes, daglig leder i Solgrid. Stor-Elvdal kommune er fremoverlente, vi har et godt areal, kort avstand til strømnettet og tilfredsstillende solinnstråling, forklarer Melsnes.

Når anlegget er ferdigstilt vil det levere 6,4 GWh til kraftnettet i året, som tilsvarer forbruket til om lag 320 eneboliger. Det er fantastisk at vi i Stor-Elvdal kan få landets første solkraftverk. Det er gøy å se hvordan et nedlagt grustak kan få nytt liv og gi grønn energi til vår befolkning, sier Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune.

Solkraftverket vil bygges med såkalt bifacial-teknologi, som fanger opp solinnstrålingen fra begge sider av panelene. Solgrid ferdigstilte nylig Varberg Norra Solkraftverk i Sverige med tilsvarende teknologi, som er spesielt egnet for nordiske forhold.