• Fremhevet
  • Personer

Valinor: ansetter ny investeringsdirektør for havbruk i Valinor

  • Dato: juni 7, 2021

  • Selskap: Valinor er et norsk familieeid investeringsselskap som gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper for å løfte frem morgendagens løsninger.

Petter Aanonsen startet 1 juni som ansvarlig for Valinor sitt fokusområde innen havbruk. Det er med begeistring og ydmykhet jeg nå skal få muligheten fra andre siden av bordet, forteller Petter Aanonsen, ny investeringsdirektør for havbruk i Valinor.

Petter har over 20 -års erfaring som gründer og partner i forskjellige oppstarts-selskap, hovedsakelig innenfor akvakultur segmentet. Aanonsen har en fagutdannelse og fagbrev i akvakultur fra slutten av 90 -tallet og jobbet flere år med oppdrett av laks og ørret. Aanonsen studerte senere ved Handelshøyskolen BI Stavanger hvor han tok en bachelor i økonomi og administrasjon og studerte senere ved NHH hvor han deltok på sjømatrådets utdanning om «Markeds-kompetanse for norsk sjømatnæring». Aanonsen startet tidlig i karrieren egne selskap bl.a. med skjelloppdrett og senere også oppdrettsservice selskap på Kvitsøy.  De siste ti årene har Petter bygget opp Rensefiskgruppen sammen med Grieg familien i Bergen, som ble etablert for å bidra med biologisk bekjempelse av lakselus. 

Det å hjelpe andre gründere som har gode ideer og bærekraftige planer innenfor havbruk og fiske er noe av det mest spennende som finnes, forteller Aanonsen. Jeg ønsker å bygge relasjoner mellom ulike investormiljø både i Stavanger og landet for øvrig, hvor vi kan løfte gründere og oppstartsselskap ut av startgropen og inn i den voksende havbruksbransjen, avslutter Aanonsen. Valinor legger stor vekt på at alle våre investeringer skal være fremtidsrettet, bærekraftige og lønnsomme, sier Pål Selboe Valseth, daglig leder i Valinor. Vi ser frem til å benytte oss av kompetansen og erfaringene til Petter i vårt arbeid fremover, avslutter Valseth.