• Fremhevet
  • Investering

Zaptec: med vellykket emisjon på 300MNOK

  • Dato: februar 21, 2023

Zaptec har fått fulltegnet en emisjon som tilfører selskapet 300 millioner kroner i ny egenkapital gjennom tildeling av om lag 11,1 millioner nye aksjer i en rettet emisjon til en tegningskurs på 27 kroner pr aksje.

ABG Sundal Collier var engasjert som rådgiver i prosessen og de friske pengene skal brukes til å fortsette Zaptec sin internasjonale ekspansjon, samt generelle selskapsformål. Vi opplevde meget stor interesse for emisjonen, forteller Peter Bardenfleth-Hansen, konsernsjef i Zaptec.

Interessen var så stor at vi faktisk kunne vi ha hentet over 1 milliard kroner, forklarer Bardenfleth-Hansen. 300 millioner er det vi har behov for i denne runden, men det gir oss en trygghet å vite at det er investorer der ute som har tro på vårt produkt og på vår strategi, sier Bardenfleth-Hansen. Det er også et tydelig signal på at Zaptec blir ansett som en av de ledende aktørene i den generelle elektifiseringen i samfunnet. Da tenker jeg spesielt på den bølgen vi nå ser av elbiler, men også annen form for elektrisk transport, avslutter Bardenfleth-Hansen.