• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: Zürich kommune kjøper Måkaknuten vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: mars 5, 2019

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Ewz kjøper Måkaknuten vindpark i Gjesdal og Bjerkreim kommuner og Norsk Vind skal bygge og drifte vindkraftverket. Det at ewz kjøper vindkraftverket betyr at prosjektet etter en lang utviklingsprosess endelig kan realiseres, forklarer daglig leder i Norsk Vind, Per Ove Skorpen. Han forklarer videre at byggingen starter umiddelbart og vil sysselsette flere hundre årsverk, som også innebærer løpende leveranser av varer og tjenester fra næringslivet i regionen.

I driftsfasen er det et forventet behov for omtrent fem årsverk med lokal tilhørighet. Vindkraftverket vil også gi begge vertskommunene skatteinntekter i hele driftsperioden. I 2019 vil det bygges veier, oppstillingsplasser og fundamenter, og de 22 vindturbinene vil være klare til full drift i slutten av tredje kvartal av 2020.

Måkaknuten vindpark er et av prosjektene i den såkalte Bjerkreimsklyngen. Estimert produksjon fra vindparken er omtrent 350 millioner kWh per år. Dette tilsvarer forbruket til omtrent 17 000 husholdninger. Vindkraftverket vil også gi begge vertskommunene skatteinntekter i hele driftsperioden.

Bilde av Bjerkreimsklyngen vindpark