Aquabio logo

Aquabio er en leverandør av SeapiX, en 3D Multibeam Sonar fra IXblue, samt videreutvikler av samme maskinvare for nye bruksområder innen fiskeri og egen produktutvikling tilpasset oppdrettsnæringen for et banebrytende sanntids produksjons- og planleggingsverktøy.

SeapiX er verdens første sivile «mills cross» sonar for etablert fiskeri, ringnot/snurpe, pelagisk og bunntråling. SeapiX henter detaljinformasjon fra en rekkevidde på opptil 450 meter og viser et unikt 3D bilde som klassifiserer ulike arter i fargekoder, ser renhet i stimer og hardhet i bunnforhold. Aquabio videreutvikler også SeapiX for nye markedsområder som mesopelagisk fiskeri, krill og raudåte, samt snø- og kongekrabbe. Avhengig av fiskers behov vil kombinering av en, to eller tre sensorer utvide dekningsområdet opp til 360 grader, for full oversikt rundt hele båten i 3D. Aquabio har i tillegg et eget produktutviklingsløp basert på SeapiX teknologien for å levere et verdensledende sanntid produksjons- og planleggings-verktøy til oppdrettsnæringen. Én sonar vil skape et helhetlig sanntidsbilde i 3D av all fisk, merd og oppankring. Klassifisering og fargekoding av alle arter, biomasse, vektfordeling og telling av fisk med opp mot 99% nøyaktighet vil muliggjøre adferdsmessig overvåking av enkeltfisk, grupperinger og hele populasjonen. Systemet vil kunne telle fôr-pellets som havner utenfor merd og stoppe foring til rett tid når systemet registrerer at fisken ikke spiser.

Aquabio har en unik kompetanse innen sonar teknikk og leverer banebrytende teknologi som bistår fiskere med riktig og effektiv fangst. Selskapet utforsker nye bruksområder for teknologien, samt utvikler eget produkt tilpasset oppdrettsnæringen. Aquabio tilbyr unike løsninger for brukervennlig 3D-oversikt og sporing av biomasse, som sikrer en mer forutsigbar og bærekraftig fiskeri- og oppdrettsnæring.

– Valinor