Siden det ble stiftet i 2012 har Stavangerbaserte selskapet etablert seg som det ledende kompetansehuset for kunderettet FoU, produksjon- og optimalisering av grafén – nanomaterialet som vil være nøkkelen til en ny æra av morgendagens løsninger.

CealTech har en eksklusiv lisens til å benytte produksjonsmetoden «PECVD» til Dr. David Boyd fra universitetet i California (Caltech). Denne metoden produserer vertikal vekst av høykvalitets/ren grafén med ekstremt høy overflate. Med sitt eget produksjons- og forskningsavdeling, har CealTech opparbeidet en unik kunnskap og oversikt over egenskapene til ulike materialer og samspillet mellom dem, for å kunne tilby kunder kommersielle produktløsninger.

CealTech tilbyr grafénløsninger som forbedrer materialegenskaper, samtidig som det reduserer materialforbruket og vedlikeholdskostnadene. På denne måten er de et springbrett for morgendagens bærekraftige løsninger. 

Valinor