Elinor Batteries skal etablere batteriproduksjon basert på kjent teknologi i Eiktyr industripark i Orkland, Midt-Norge. Lokasjonen har god tilgang på ren fornybar energi til bedre pris enn i Sør-Norge og Europa, også på lengre sikt.

Elinor Batteries blir lokalisert kun 40 kilometer fra Trondheim by og vil dermed ha nærhet til teknologimiljøer i verdensklasse, samt et stort og kompetent arbeidsmarked. Utviklingen av Elinor Batteries skal ledes av Terje Andersen, som har lang internasjonal toppledererfaring, og ledet oppbyggingen av batteriselskapet Morrow i Arendal. Med Andersen har Elinor Batteries og eierne sikret seg en unik spisskompetanse og erfaring med utvikling av verdikjeden for batteriproduksjon i Norge. 

Elinor Batteries skal i første omgang baseres på kjent teknologi som ikke inneholder kobolt eller nikkel. Det vil være et stort miljøfortrinn sammenlignet med teknologien som dominerer markedet per i dag. Batteriene vil være spesielt egnet til stasjonær lagring i kraftnett, boliger, næringsbygg, industri og ladeinfrastruktur, fordi batteriene har lengre levetid og er billigere å produsere. Ambisjonen er 3-4 fabrikkmoduler som årlig vil levere 40 gigawattimer batteri. Til sammenligning tilsvarer dette en kapasitet på mellom 700.000 og 800.000 elbiler. Første byggetrinn, som skal stå ferdig i 2026, krever investeringer på om lag 10 milliarder kroner. Utbyggingen vil foregå over tre byggetrinn fram til 2030, med totale investeringer på om lag 30 milliarder kroner når fabrikken er skalert opp. 

Økt elektrifisering av samfunnet krever store batterier som forsterker kraftsystemet der kapasiteten er for lav og jevner ut svingninger i pris og etterspørsel. Elinor Batteries jobber for å etablere batteriproduksjon i stor skala, som er helt avgjørende for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.

– Valinor