ICON Systems er en komplett leverandør med spesiell kompetanse innen automatisering og har vært banebrytende innen bruk av avanserte industrielle kontrollsystemer siden begynnelsen av 80-tallet, både på land, offshore og i marinbasert industri.

Selskapet jobber i dag med å digitalisere havbruk. Det har en unik ekspertise innen Mekatronikk og satser nå målrettet mot den ekspanderende og innovative oppdrettsbransjen med systemet «SALMATIC». Teknologien hjelper til med å senke kostnader, øke produktiviteten og sikkerheten, samtidig som den gir brukeren full kontroll over sine anlegg, prosesser og utstyr fra både sentrale og lokale posisjoner.

ICON Systems tilbyr unik kompetanse i havnæringer. ICON Systems har en nødvendig plattform for å realisere uutnyttet potensial innen digitalisering og automatisering av fiskeoppdrett for å sikre en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

Valinor