Norsk Renewables er et energiselskap som utvikler, finansierer, bygger og drifter solcelleanlegg i fremvoksende markeder.

Norsk Renewables har i dag 97 MW i drift og under konstruksjon, og har et enormt potensial for vekst gjennom prosjekter i Brazil, Sør Afrika og Vietnam hvor selskapet sitter på 1 GW i utvikling. Selskapet tilbyr hovedsakelig solenergi, men også andre fornybare energikilder i sin portefølje. Selskapet har et internasjonalt team på ca. 40 ansatte hvorav halvparten er fra andre land enn Norge.

Solenergi er en av de hurtigst voksende kildene av ny energi på verdensbasis. Norsk Renewables tilbyr en økonomisk bærekraftig løsning i fremvoksende markeder. 

Valinor