Sensonomic utvikler programvare for å gjøre globalt landbruk mer profitabelt på en bærekraftig måte. Ved å bruke avanserte simuleringsmetoder kan programvaren finne optimale strategier for tilpasning til en verden i endring.

Sensonomic er et norsk teknologiselskap som utvikler og selger programvare for optimalisering av globalt landbruk. Selskapet benytter seg av moderne teknologier og metoder innen datafangst og -analyse, for å levere produkter som gir innsikt i forventet produksjon frem i tid. Selskapet har testet teknologien i 16 land over tre kontinenter, og produktene brukes i dag på til sammen 70 000 mål dyrket mark.

Klimaendringer fører til at vi må tenke nytt om global matproduksjon. Landbruket må levere mer mat til en voksende befolkning, og på en måte som legger til rette for økt biodiversitet. Sensonomic leverer den innsikten som skal til for å lykkes med dette. 

 – Valinor