Norsk Vind ble stiftet i 1996, og har siden den gang arbeidet kontinuerlig med prosjektering, utvikling, bygging og drift av vindparker i Norge og utlandet.

De har vokst til å bli Norges største vindkraftaktør og jobber mot å etablere seg ytterligere i det nasjonale og internasjonale vindkraftmarkedet. Bare på Sørvestlandet vil prosjektene dekke strømforbruket til 100.000 norske husholdninger (800MW) når de er ferdig utbygd.

Landbasert vindkraft er i dag den mest klimavennlige formen av energiproduksjon, i tillegg til det minste økologiske fotavtrykket. Det gjør vindkraft til den beste løsningen for å øke fornybar energiproduksjon. 

Valinor