• Fremhevet
  • Nyheter

Amon: detaljprosjekterer sitt havvind-fundament

  • Sektor: Energi
  • Dato: desember 2, 2020

  • Selskap: Amon utvikler den mest kosteffektive fundament- og installasjonsfabrikken for offshore vind på grunt vann.

Amon opplyser i dag at selskapet har fått invilget midler til støtte for detaljplanleggingen av fundamentet. Arbeidet skal utføres i 2021 og dersom selskapet lykkes med denne fasen blir neste steg bygging av fundamentet.

Støtten fra Innovasjon Norge er viktig for å kunne gjennomføre detaljplanleggingen av fundamentene vi vil produsere, forteller Jan Hestås, styreleder i Amon. Selskapet har som mål å utvikle en kostnadseffektiv og hyppig produksjon av fundamenter som kan ferdigstille havmøller ved land og slepes til endelig plassering. 

Amon arbeider målrettet for å få bygget en pilotinstallasjon. Det er viktig at vi kan vise frem en komplett havmølle som produserer ren energi, avslutter Hestås.