• Nyheter

Norsk Vind: åpne dager i Egersund vindkraftverk

  • Sektor: Energi
  • Dato: juni 23, 2017

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

22 januar var det 125 oppmøtte til Norsk Vind sitt arrangement som var inndelt i tre omvisningsrunder. Med oppholdsvær og engasjerte deltakere lå alt til rette for en god omvisning. Rune Hersvik, leder for bærekraft og kommunikasjon i Norsk Vind, innledet arrangementet ved brakkeriggen før omvisningen med en presentasjon om vindkraft og hvilken innvirkning prosjektet vil ha i Egersund.

Publikum ble deretter fraktet rundt på anleggsområdet i fulle busser, hvor Torfinn Tuen, driftssjef Egersund i Norsk Vind, fortalte om prosjektets fremdrift. Det ble også tid til stopp, hvor deltakerne fikk inspisere turbinfundamenter på nært hold. Tuen kunne fortelle at Norsk Vind ser frem til å fortsette den gode fremdriften og presentere en vindpark som gir gode turmuligheter og ivaretar naturmangfoldet i området. 

18. juni deltok over 100 personer på åpen dag. Det var fremsatt enkel servering med kaffe, brus og wienerbrød og engasjerte oppmøtte ble deretter fraktet rundt på anleggsområdet i buss. Det ble også tid til å komme ut av bussen og se seg nærmere rundt mens Torfinn Tuen, driftssjef Egersund i Norsk Vind orienterte om prosjektet. Selv med noe tåke på formiddagen, tror vi likevel det var interessant for de fremmøtte å få se hvor langt man har kommet, forteller Tuen.