• Fremhevet
  • Nyheter

CealTech: første grafén-produksjonsenhet er ankommet Norge

  • COMPANY: CealTech
  • Sector: Infrastruktur
  • DATE: desember 5th, 2017

FORZA heter den nye patentsøkte produksjonsenheten som skal produsere ren, høykvalitets-grafén. Maskinen er laget av CealTech og ankom deres lokaler på Forus tidlig desember. 

Produksjonsteknikken Plasma-Forbedret Kjemisk Damp-Avsetning (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD) kommer fra Universitetet i California og er en kjemisk dampavsetningsprosess som brukes til å avsette tynne filmer fra en gasstilstand til en fast tilstand på et underlag.

CealTech har eksklusive globale rettigheter for denne PECVD-metoden og FORZA er første prototype som skal produsere ren, høykvalitets-grafén i løpet av 2018.