• Fremhevet
  • Nyheter

Elinor Batteries: har produsert sine første battericeller i Trondheim

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 3, 2024

  • Selskap: Elinor Batteries skal etablere batteriproduksjon basert på kjent teknologi i Orkland, Midt-Norge, som har stor tilgang på billig og ren fornybar energi.

I partnerskap med SINTEF har Elinor Batteries produsert sine første battericeller i Trondheim, en milepæl som representerer et viktig skritt mot realiseringen av selskapets planer om å bygge en bærekraftig batterifabrikk i Eiktyr Industripark i Orkland Kommune. «Dette markerer det første steget i å demonstrere vår kapasitet til å produsere battericeller her i Norge. Det er avgjørende ikke bare for oss, men for hele regionens ambisjon om å utvikle en robust batteriindustri,» sier Holger Gritzka, produktdirektør i Elinor Batteries.

«Batterier og energilagring vil spille en sentral rolle i det grønne skiftet, og representerer en av tiårets mest betydelige forretningsmuligheter. Derfor er det avgjørende å opprettholde det momentumet vi har nå,» forteller Fengliu Lou, teknologidirektør i Elinor Batteries. «De produserte batteriene vil gjennomgå kvalitets- og ytelsestester ved SINTEFs batterilab, og erfaringene fra testproduksjonen er uvurderlige for våre videre planer i batteriproduksjon,» avslutter Gritzka.

Testproduksjonen, som startet forrige høst, støtter Elinor Batteries’ mål om å levere bærekraftig produserte elektriske energilagringsløsninger til det europeiske markedet. «Dette betydelige steget bekrefter midt-Norges potensial til å bli en ledende aktør i industrien som trengs for det grønne skiftet, da spesielt bærekraftig batteriproduksjon,» forteller Arne Fredrik Lånke, daglig leder i Elinor Batteries.