• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: andre suksessfulle leveranse av postsmolt

  • Sektor: Hav
  • Dato: oktober 22, 2020

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE startet leveransen av fisk onsdag ettermiddag og avsluttet torsdag morgen. 280.000 fisk ble skånsomt og optimalt levert i to runder med ca. 140.000 fisk i hver runde, inkludert ferskvannsbehandling på rundt fire timer i brønnbåten Ronja Polaris. Leveransen av postsmolt gikk meget bra. Det var ingen tekniske problemer med brønnbåt, så det ble et kjekt døgn, forteller Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE.

Under leveringen var også ICON Systems tilstede for å yte støtte, ettersom selskapet har ansvaret for den tekniske utrustningen om bord i globen og sørger for at alt fungerer optimalt til enhver tid. FishGLOBE har blitt en viktig kunde for ICON Systems, forteller Torkjel Ravndal, operasjonsleder i ICON Systems. Prosjektene har stor grad av innovasjon og sammen er vi med på å bringe oppdrettsnæringen inn i en mer bærekraftig fremtid, avslutter Ravndal.

Lørdag 24 oktober blir globen hevet på lekter som vil ligge i Forsand for vask og desinfisering. ICON Systems har ansvaret for å stenge ned globen og koble den fra landbasen, samt klargjøre globen for løft. Mot slutten av november fraktes globen til Grieg Seafood ved Kilaneset i Erfjord.