• Nyheter

FishGLOBE: deltar i et konsortium som skal utvikle bærekraftig havbruk.

  • Sektor: Hav
  • Dato: september 2, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke Grønn Plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk.

I Grønn Plattform-prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» har partnerselskaper fra alle ledd i verdikjeden gått sammen med FoU-institusjoner og underleverandører om en felles søknad. Grieg Seafood ASA, Skretting, SalMar Ocean AS, Moreld Aqua AS, FishGLOBE AS, Hauge Aqua AS og Blue Planet AS står bak søknaden sammen med FoU-leverandørene NORCE, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NMBU, NTNU, UiB, UiS, Høgskulen på Vestlandet, Simula, The University of Melbourne og University of Florida. I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB, samt andre underleverandører.

Vi ser fram til å jobbe sammen med andre industrielle kompetansepartnere og FoU-institusjoner for å utvikle teknologiske løsninger for å øke matproduksjonen i havet samtidig som vi ivaretar miljøet på en forsvarlig måte, forteller Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE. Hellestøl forklarer at som leverandør av lukkede anlegg i sjø, skal de bidra med kompetanse og tekniske løsninger for å produsere en robust postsmolt som er en vesentlig faktor for å lykkes med oppdrett i eksponert havbruk. Vi skal i prosjektet bidra til å ytterligere forbedre fiskevelferden gjennom produksjonen av postsmolt på en miljøvennlig, energieffektiv og biosikker produksjon, avslutter Hellestøl.