FishGLOBE ble grunnlagt i 2013 og har siden den gang jobbet kontinuerlig med design, utvikling, konstruksjon og testing av lukkede systemer for havbruk.

FishGLOBE er basert på en unik og patentert teknologi. Globen bygges i det miljøvennlige og gjenvinnbare materiale Polyetylen (PE) og er helt autonom med integrert «fôrflåte» i toppen av globen. Fisken «renner» uhindret gjennom rør uten skovler eller andre ting som kan skade fisken ved overføring til brønnbåt, da lukket topp gir mulighet for trykksetting. Globen er helt lukket for å hindre rømming, har dypt vanninntak for å unngå lakselus, har oppsamling av partikler for å redusere/unngå utslipp, samt en optimalisert vannsirkulasjon og utskifting for god fiskevelferd.

FishGLOBE utvikler teknologier som sikrer fiskevelferd så vel som økonomiske og miljømessige hensyn for fremtidige krav til oppdrettsnæringen. FishGLOBE er designet slik at laksenæringen kan implementere nye teknologier som sikrer en mer forutsigbar og bærekraftig matproduksjon.

Valinor