• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: får tilsagn om utviklingstillatelser

  • Sektor: Hav
  • Dato: januar 3, 2020

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE utvikler flytende og lukket oppdrettsteknologi
Fiskeridirektoratet bekreftet 03.01.2020 at FishGLOBE får to konsesjoner for deres fullskala matfiskanlegg FishGLOBE V6 på 30.000 m3. Enheten er tilnærmet globeformet og er i tillegg til å ha lukkede vegger og bunn, også helt lukket i toppen.

Postsmoltanlegget FishGLOBE V5 i Lysefjorden fungerer i praksis som prototype for matfiskanlegget. FishGLOBE V6 skal bygge på erfaringer fra tidligere versjoner og uttestingen av postsmoltanlegget i sin helhet. FishGLOBE V6 er dimensjonert for 75 kg/m³ og har kapasitet til ca. 2325 tonn fisk per enhet ved full utnyttelse.

Vi er takknemlige for at Fiskeridirektoratet etter en faglig vurdering har kommet frem til at vi oppfyller formålene og vilkårene for å kunne gis tilsagn om akvakulturtillatelse til forskningsformål, forteller daglig leder Tor Hellestøl. Vi tar med oss at ifølge fiskeridirektoratet har FishGLOBE «vesentlige forbedringer sammenlignet med eksisterende lukkede og semi-lukkede anlegg».

 

Se animasjonsfilm om hvordan postsmoltanlegget FishGLOBE V5 fungerer.

 

 

Se kortvideo av første postsmoltanlegg FishGLOBE V5 bli sammensatt og flyttet fra Bamle til Lysefjorden, Juni 2019.