• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: sikrer kontrakter verdt 500 millioner kroner

  • Sektor: Hav
  • Dato: juni 5, 2024

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Våren 2024 markerer det kommersielle gjennombruddet for FishGLOBE med kontrakter verdt over 500 millioner kroner. Selskapets patenterte, flytende og lukkede oppdrettsanlegg i størrelsene 3.5K, 10K og 30K, vil bli levert til kjente og for nå konfidensielle kunder i 2025 og 2026.

FishGLOBE har jobbet målrettet over flere år med eksport av glober til ulike markeder og har nylig inngått en kontrakt med leveranser til en internasjonal kunde.»Vi valgte strategisk å gå veldig hardt mot eksport av vår teknologi all den tid regulering, grunnrente m.m. ga vanskelige forhold for kommersialisering i Norge og jeg vil berømme vårt team som har vært gjennom en utfordrende periode,» forteller Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE.

Selskapets 30K-prosjekt (største globe på 30.000 m³), er solgt og skal nå bygges og leveres til Nova Sea. Avtalen inkluderer også to utviklingskonsesjoner som Fiskeridirektoratet tidligere har tildelt FishGLOBE. Salget av utviklingskonsesjonene har muliggjort avtalen, ettersom de har en betydelig papirverdi når disse kan omgjøres til tradisjonelle oppdrettstillatelser etter gjennomføring av prosjektet. «Vi er selvfølgelig stolte og svært glade for at det nettopp er Nova Sea, et veldrevet Norsk familieeid selskap, som nå skal realisere dette prosjektet. Nova Sea legitimerer med dette flytende lukket oppdrett som en komplementær metode til økt bærekraftig produksjon av laks i Norske farvann,» forteller Petter Aanonsen, Investeringsdirektør i Valinor. 

Denne annonseringen kommer kort tid etter at FishGLOBE vant Spesialprisen i Norges smarteste industribedrift 2024, som berømmer nye bærekraftige og teknologiske nyvinninger, som i dette tilfellet kontrollerer vannkvalitet og beskytter fiskene.