• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: sine flytende oppdrettsanlegg bør likestilles med landbasert opprett foreslår rapport

  • Sektor: Hav
  • Dato: april 20, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

Bærekraftig vekst med flytende lukket oppdrett i sjø er en ny rapport som er laget på oppdrag fra Stiim Aqua Cluster. Rapporten var ledet av Ragnar Tveterås, økonomiprofessor ved Universitetet i Stavanger, som blant annet utforsket hvorvidt oppdrett i lukkede anlegg i sjø bør likestilles med landbasert oppdrett.

Landbaserte oppdrettstillatelser tildeles fortløpende og vederlagsfritt, men dette gjelder ikke for oppdrettskonsesjoner for lukkede anlegg i sjø. Flytende lukkede oppdrettsanlegg må i dag konkurrere om tillatelser med alminnelige kommersielle aktører innenfor trafikklyssystemet til tross for at oppdrettsanleggene ikke bidrar til spredning av lus, er trafikklysnøytrale og kan reguleres i en egen klasse, forklarer Tveterås. 

Rapporten konkluderer blant annet med at det bør innføres egne kommersielle tillatelser for sertifiserte lukkede anlegg i sjø. En gladnyhet til samfunnet er at det finnes konsept som har kommet så langt at de kan sertifiseres og brukes kommersielt, forteller Tveterås. FishGLOBE er en av aktørene som har utviklet lukket oppdrettsteknologi med gode resultater. I og med at dette er anlegg som har høyere kost enn åpne anlegg, er oppdretterne i mindre grad villige til å investere i denne type teknologi, som er mer bærekraftig enn annen oppdrett vi har i dag, sier Tor Hellestøl, daglig leder i FishGLOBE. Det er utfordrende med kommersialisering slik regelverket er i dag, men vi tror at havbruks-strategien som kommer vil legge til rette for flytende lukkede anlegg i sjø, avslutter Hellestøl.