• Fremhevet
  • Nyheter

FishGLOBE: skal bygge sitt andre oppdrettsanlegg

  • Sektor: Hav
  • Dato: mars 23, 2021

  • Selskap: FishGLOBE driver med lukket oppdrettsteknologi som er utviklet for å gjøre laksenæringen mer lønnsom, mer bærekraftig og med høyere fiskevelferd.

FishGLOBE planlegger å bygge en ny utgave av sin innovative 3.500 m³ flytende og semi-lukkede smolt anlegg etter flere suksessfulle leveringer fra første modell.

Erfaringene fra første generasjon postsmolt som ble tatt ut av globen har nå vist 25% bedre vekst, og nådd 5 kilo på bare 10 måneder i åpen sjø, sier Tor Magne Madsen, prosjektdirektør i FishGLOBE. Erfaringene fra andre og tredje innsett bekrefter den positive trenden, samtidig som det ikke er brukt ressurser på lusebehandling, som viser at teknologien holder det den lover, avslutter Madsen.

Den unike vannføringen til FishGLOBE som har 2-3 utskiftninger i timen, gir optimal flyt og sirkulasjon som gir gode velferds- og vekstforhold, konkluderer Madsen. FishGLOBE sin neste modell er et oppdrettsanlegg på 10.000 m³, som er ferdig designet, og selskapet har nå startet søket etter samarbeidspartnere.