• Fremhevet
  • Nyheter

Heimdall Power: ekspanderer til Asia med prosjekt i Malaysia

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: desember 10, 2023

Heimdall Power markerer sin inntreden i det asiatiske markedet gjennom et samarbeid med Tenaga Nasional Berhad i Malaysia. I dette prosjektet vil Heimdall Power benytte både Virtuelle og Fysiske Neuroner for å implementere sin avanserte tjeneste med Dynamisk Linjekapasitets (DLR)-teknologi.

Fysiske Neuroner skal sendes til Asia, hvor de vil bli implementert på flere høyspentledninger i Malaysia. «Det er svært gledelig å avslutte dette fantastiske året med å utvide Heimdall Powers virksomhet til et nytt kontinent. Tenaga er en av de fremste energiselskapene i Asia, og vi ser frem til et langsiktig og fruktbart samarbeid,» sier Jørgen Festervoll, daglig leder i Heimdall Power.

Denne nye avtalen er en viktig utvidelse for Heimdall Power, som nå vil operere i 17 land på tvers av tre kontinenter. Dette markerer et betydelig skritt for selskapet, spesielt etter nylig etablering i USA. Tenaga Nasional Berhad, det største børsnoterte energiselskapet i Sørøst-Asia, betjener over 10 millioner kunder i Peninsular Malaysia, Sabah og Lauban.

Heimdall Powers ekspansjon vitner om selskapets stadig voksende globale fotavtrykk, som også blir styrket av deres suksess i Tyskland, hvor de nå har syv kunder, inkludert Amprion, TenneT TSO GmbH, Stadtwerke München og Pfalzwerke Netz.