• Fremhevet
  • Nyheter

Heimdall Power: lanserer verdens første systemomfattende prosjekt med Elvia

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: september 18, 2023

Kraftnettet står ovenfor en ekstraordinær belastning, og det haster med å finne innovative løsninger for å øke overføringskapasiteten raskt.

Elvia er ansvarlige for Norges største nettområde, og sikrer at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten. Som en del av løsningen på nettbelastningen skal Elvia nå ta i bruk Heimdall Powers unike løsning for kapasitetsovervåkning for å øke den tilgjengelige kapasiteten i sitt nettområde. Mens Elvia tidligere har basert driften på beregninger, vil Heimdall Powers kombinasjon av software og sensorer gi innsikt i den faktiske kapasiteten i sanntid. Det banebrytende prosjektet innebærer at Heimdall Powers løsninger tas i bruk i hele Elvias regionale overføringsnett på 3200 km.

Gjennom dette samarbeidet utvider vi bruken av vår teknologi fra pilotprosjekter og overvåking av enkeltlinjer til hele nettverksområder, forteller Jørgen Festervoll, administrerende direktør i Heimdall Power. Dette er aldri blitt gjort tidligere i Norge eller resten av verden, så sammen med Elvia etablerer vi en ny global standard for effektiv utnyttelse av kraftnettet. Vi ser frem til å starte prosjektet og forventer å forbedre utnyttelsen av Elvias eksisterende nett med 30 % eller mer, forklarer Festervoll.

Samarbeidet med Heimdall Power gir oss muligheten til å få en oversikt over den faktiske kapasiteten og få mer ut av det eksisterende strømnettet, forklarer Anne Nysæther, daglig leder i Elvia. Å starte dette prosjektet i så stor skala er avgjørende for oss, avslutter Nysæther.