• Fremhevet
  • Nyheter

ICON Systems: har relokalisert FishGLOBE sitt oppdrettsanlegg

  • Sektor: Hav
  • Dato: oktober 25, 2020

  • Selskap: ICON Systems er en totalleverandør med spesialkompetanse på Automasjon, som følger prosjektene fra A til Å.

FishGLOBE sitt lukkede oppdrettsanlegg er blitt relokalisert fra Oanes i Lysefjorden til Erfjord. Dette var en større operasjon for Ryfish AS, som ga ICON Systems et stort ansvar for at operasjonen skulle lykkes.

Globen ble heist ut av sjøen og satt på en lekter for utvendig og innvendig, rengjøring for så å bli fraktet av løftefartøy til Erfjord. Der var infrastruktur allerede kommet på plass for å ta imot globen, slik at den kunne installeres på lokasjon med nødvendig landstrøm, oksygen, data kommunikasjon og andre nødvendige fasiliteter. Nytt innsett av smolt kunne derfor gå etter planen når alle systemene var testet og i full operasjon.

Sammen med Ryfish og FishGlobe ble operasjonen nøye planlagt og gjennomføring skjedde i henhold til oppsatte planer, forteller Jarl Endre Pedersen, daglig leder i ICON Systems. Drift av Globen er i dag støttet av servicepersonell via datalinker for umiddelbart å gjøre nødvendige tiltak dersom uønskede hendelser skulle oppstå, avslutter Pedersen.