• Fremhevet
  • Nyheter

ICON Systems: har sikret sin første kontrakt med FishGLOBE

  • Sektor: Hav
  • Dato: oktober 15, 2018

  • Selskap: ICON Systems er en totalleverandør med spesialkompetanse på Automasjon, som følger prosjektene fra A til Å.

ICON Systems har inngått kontrakt med FishGLOBE AS for leveranser av utstyr og systemer til sitt flytende og lukkede oppdrettsanlegg. Vi er klare til å påta oss rollen som en total systemintegrator innen havbruk, sier Jarl Endre Pedersen, daglig leder i ICON Systems.

Oppdrettsanlegget FishGLOBE V5 er et autonomt, lukket og flytende postsmolt-anlegg som skal ta laksen fra 100g til 1 kg før den videreleveres til åpne sjømerder. 

ICON Systems skal blant annet utvikle og levere et totalintegrert overvåkings- og kontrollsystem, SALMATIC™, samt instrument- og elektropakke, generatorer, kompressor og blåsere, pumper og okygen, brannslukking og ventilasjon til opprettsanlegget, avslutter Pedersen.