• Fremhevet
  • Nyheter

ICON Systems: sikret kontrakt for andre FishGLOBE leveranse

  • Sektor: Hav
  • Dato: januar 15, 2021

  • Selskap: ICON Systems er en totalleverandør med spesialkompetanse på Automasjon, som følger prosjektene fra A til Å.

ICON Systems har gjennom sin samarbeidsavtale med FishGLOBE AS inngått en ny kontrakt for leveranser av utstyr og systemer til neste oppdrettsanlegg. Dette er en viktig milepæl for selskapet ettersom at det befester vår posisjon som en total systemintegrator, sier Jarl Endre Pedersen, daglig leder i ICON Systems.

Kontrakten har stor betydning for ICON Systems, både for drift og utvikling av selskapet, ettersom den gir arbeid til oppimot 5 personer og bidrar til viktig videreutvikling av vårt totalintegrerte overvåkings- og kontrollsystem, SALMATIC™, forteller Pedersen.

Oppdrettsanlegget er et autonomt, lukket og flytende postsmolt-anlegg som skal ta laksen fra 100g til 1 kg før den videreleveres til åpne merder i sjø. Arbeidet blir påstartet i januar og neste oppdrettsanlegg fra FishGLOBE skal være klar for mottak av fisk i november 2021.