• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto Group: består vellykket kraftmarkedstest med deres varmebatteri, Heatcube, i Danmark

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: november 22, 2023

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Ved å bevise en rask og pålitelig ladningsrespons, bestod Kyoto Group sitt varmebatteri, Heatcube, kraftmarkedstesten som kreves for å tilby fleksibilitetstjenester til strømmarkedet i Vest-Danmark (DK1).

Nordjylland kraftverk vil nå kunne benytte varmebatteriet Heatcube til å opprettholde frekvensstabiliteten i strømnettet. Dersom strømnettet opplever en uventet høy etterspørsel, kan Heatcube automatisk (aFRR, eller manuelt mFRR) redusere strømforbruket for å bidra i å møte den økte etterspørselen. Dersom strømnettet opplever en overskuddsproduksjon, kan Heatcube absorbere denne strømmen for å opprettholde stabil frekvens. Dette vil minimere strømprisen og sikre lavest mulig kostnad for varme fra Heatcube for deres kunder.

Kraftmarkedstesten bekreftet Heatcube sin operative ytelse ved å oppnå en jevn og pålitelig oppstart av varmeren fra 0 MW til 5 MW på 90 sekunder, godt innenfor kravene for deltakelse i balanseringsmarkedet. Varmeelementet holdt seg stabilt på 5 MW i 10 minutter, hvoretter lasten ble redusert til 0 MW, pumpen ble slått av, og ventilene lukket seg automatisk. «Dette resultatet viser effektiviteten til vår teknologi for termisk energilagring og legger veien for en fremtid der industriell prosessvarme hentes fra ren, fornybar elektrisitet, noe som gjør det mulig for industrien å avkarbonisere samtidig som den optimaliserer driftskostnadene,» sier Camilla Nilsson, daglig leder i Kyoto Group.

Nordjylland kraftverk sin Heatcube har en lagringskapasitet på 18 MWh og en utladningskapasitet på 4 MW. Varmelagringssystemet absorberer strøm fra strømnettet, lagrer termisk energi i smeltet salt og leverer varme til fjernvarmesystemet til Aalborg Forsyning, som dermed gjør sol- og vindenergi til et levedyktig alternativ til fossile brensler for fjernvarme. «Den vellykkede testen har utvetydig vist den tekniske klarheten og kapasitetene til denne unike teknologien,» sier Søren Gais Kjeldsen, daglig leder i Aalborg Forsyning.