• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto: har mottatt byggetillatelse for Heatcube på Nordjyllandsværket

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: februar 24, 2022

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Kyoto har mottatt nødvendige byggetillatelser fra Aalborg kommune for å bygge Kyoto Heatcube ved Aalborg Forsyning og deres testsenter for grønn energi på Nordjyllandsværket i Danmark.

Heatcube vil bli installert ved Nordjyllandsværket kraftverk utenfor Aalborg som en kommersiell demonstrasjonsenhet. Det termiske batteriet er under bygging i Spania og for tiden pågår sporings- og isolasjonsarbeid før tankene skal sendes til Danmark. Denne spesifikke enheten vil bli konfigurert med 18 MWh lagringskapasitet og med en utslippsbelastning på 4 MW, sammenlignet med standarddesignet på 20 MWh lagring og 5 MW utslippsbelastning. Hele systemet vil bli levert i 20 fots containere på stedet, klar for integrering. Moduldesignet til Heatcube gjør at så mange enheter som nødvendig kan installeres på stedet.

Når den er installert vil Heatcube bli en del av Nordjyllandsværket og Aalborg Varmes program for å teste og introdusere nye rene energiløsninger og fase ut kull. Kyoto sitt termiske batteri vil gi varme til det lokale fjernvarmesystemet under en leiekontrakt, og energitilførselen er elektrisitet hentet fra vindmøller på stedet eller som en fleksibel eiendel/reserve for nettet.