• Fremhevet
  • Nyheter

Kyoto: rigger for vekst og skal doble antall ansatte

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: oktober 7, 2021

  • Selskap: Kyoto utvikler en innovativ conteinerbasert løsning for termisk energilagring, for å generere damp etter behov i industrielle prosesser.

Kyoto vokser raskt og opplever økt interesse for selskapet og varmebatteriet fra både kunder og jobbsøkere. Kyoto har nå 12 aktive stillingsannonser og så langt mottatt mer enn 250 søknader fra svært kvalifiserte søkere, både norske og internasjonale.

Responsen har vært over all forventning og vi ser frem til å få på plass våre nye kolleger, forteller daglig leder Christopher Kjølner i Kyoto.  Nå rigger vi selskapet for økt aktivitet i form av flytting til nye kontorer, nyansettelser og utviklingsarbeid med våre leverandører og de aller fremste eksperter på smeltet salt-systemer for energilagring, forklarer Kjølner.

I begynnelsen av september flyttet Kyoto inn i sine nye lokaler i Philip Pedersens vei 11 på Lysaker. Ettersom at selskapet tar sikte på å øke til 25 fulltidsansatte innen utgangen av første kvartal 2022 var det nødvendig å flytte til nye lokaler med god plass til nye kolleger. Med det første termiske batteriet allerede under bygging jobber Kyoto aktivt med utviklingen av tjenestespekteret sitt for å kunne møte den økende industrielle etterspørselen etter varme produsert med elektrisitet i møte med økende krav til utfasing av fossile energibærere, avslutter Kjølner.