• Fremhevet
  • Nyheter

Norcable: klima- og miljørapport 2020

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: april 7, 2021

  • Selskap: Norcable produserer kabler og kraftlinjer med bærekraftig råstoff og ren vannkraft på Vestkysten av Norge. Selskapets standpunkt på resirkulering og bærekraft gjør at Norcable leverer kabler med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk.

Norcable jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser for å sikre en bærekraftig produksjon av infrastruktur og bidrag til innovasjon i aluminiumsbransjen. Vår ambisjon å leve opp til slagordet «Probably the greenest aluminium cables in the world», sier Bengt Haugland, daglig leder i Norcable. 

I Norcable velger vi råvarer med lavest mulig klimafotavtrykk, selv om det innebærer en ekstrakostnad for bunnlinjen, og med innføringen av digitalisert produksjon har vi oppnådd full sporbarhet for alle råvarer og deres opprinnelse, forteller Haugland. Norcable sin produksjon på Karmøy i Nord-Rogaland er i tillegg basert på 100% fornybar vannkraft, som gir et verdensledende lavt klimafotavtrykk under 4kg CO2e/1kg aluminium. Til sammenligning baseres rundt 80% av aluminiumsproduksjon på kullkraft, som står i sterk kontrast med et klimafotavtrykk på rundt 22kg CO2E/1kg aluminium.

Norcable sitt mål for 2021 er å innføre nøyaktige regnskapstall per transport-art og strekning slik at selskapet kan ta valg om transport med klimagass-utslipp som et ekstra beslutningsparameter. Norcable har også ambisjon om å tilgjengeliggjøre klimafotavtrykket for kjøpte varer i vår kundeportal, avslutter Haugland. Les klima- og miljørapporten i sin helhet her.