• Fremhevet
  • Nyheter

Norcable: viser fremdrift av kraftline-produksjon til konsernsjef i Haugaland Kraft

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: juni 28, 2023

  • Selskap: Norcable produserer kabler og kraftlinjer med bærekraftig råstoff og ren vannkraft på Vestkysten av Norge. Selskapets standpunkt på resirkulering og bærekraft gjør at Norcable leverer kabler med ekstremt lavt karbon-fotavtrykk.

Norcable fikk i dag besøk av Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft, for en omvisning av produksjonen til en ny 36 kilometer lang 132 kV kraftline til strekningen fra Ølen transformatorstasjon i Vindafjord til Bratthammar i Tysvær. 

Kraftlinen fra Norcable produseres for Fagne, et av datterselskapene til Haugaland Kraft, som sørger for at 150 000 innbyggere på Haugalandet, i Sunnhordaland, Ryfylke og Hardanger har strøm i stikkontakten.

Konsernet Haugaland Kraft bruker bærekraft aktivt som tildelingskriterium i anbudskonkurranser og som kontraktskrav, som for eksempel i anbud om å bygge høyspenttraseer. Som konsern forventer vi at våre selskaper klarer å optimere innenfor våre overordnede rammer om å vektlegge bærekraftige produkter og lokale leverandører, forteller Barrera. Det er av den grunn hyggelig å se at anbudsprosessen til Fagne ledet til å velge Norcable som leverandør av kraftlinjer, avslutter Barrera.

Norcable har det det laveste miljøfotavtrykket med et totalutslipp på 4kg Co2e per kg som står i sterk kontrast til kullkraftbasert produksjon som utgjør 22kg Co2e pr kg, forklarer Bengt Haugaland, daglig leder i Norcable. Fagne sitt miljøregnskap for selve kraftlinen vil av den grunn spare hele 5 400 tonn Co2e.

For å sette miljøbesparelsen i kontekst tilsvarer denne éne bestillingen fra Norcable livsløpsutslippene til over 100 SUV-biler. Dette vil tydelig gjenspeiles i Haugaland Kraft sitt miljøregnskap når Fagne rapporterer dette til konsernnivå, avslutter Haugaland.