• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk e-Fuel: og Paul Wurth inngår partnerskap med NextChem Tech for banebrytende e-Drivstoffanlegg i Norge

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 30, 2024

  • Selskap: Norsk e-Fuel er et Europeisk Consortium med hovedkontor i Oslo, som jobber for å fremme nye Power-to-Liquid prosjekter i Norge og i Europa.

NextChem Tech, en del av MAIRE-konsernet, har inngått et banebrytende samarbeid med Paul Wurth og Norsk e-Fuel for å produsere bærekraftig flydrivstoff (SAF) i Mosjøen, Norge. «Dette prosjektet markerer begynnelsen på en ny æra i produksjonen av miljøvennlig drivstoff i Norge, og vi i MAIRE er stolte av å bidra,» sier Alessandro Bernini, daglig leder i MAIRE.

NextChem Techs NX CPO-teknologi, en avansert metode for å omdanne grønt hydrogen og CO2 til syntesegass, vil spille en nøkkelrolle i dette prosjektet. «Ved å integrere NX CPO-teknologien fra NextChem Tech, tar vi et viktig skritt mot mer karboneffektive produksjonsprosesser, samtidig som vi reduserer kostnader,» forteller Karl Hauptmeier, daglig leder i Norsk e-Fuel.

«Med NextChem Tech på laget har vi nå et komplett bilde av teknologileverandørene som er involvert i dette prosjektet. Samarbeidet muliggjør forbedret effektivitet og konkurranseevne for Norsk e-Fuel i e-Drivstoffmarkedet,» sier Paul Tockert, metallurgisjef i SMS-gruppen. Med alle partnere nå om bord og oppstarten av FEED-studien, ser teamet frem til å gjøre prosjektet til en historisk suksess,» avslutter Tockert.

Norsk e-Fuel planlegger å starte produksjonen med en kapasitet på 40 000 tonn e-Drivstoff per år i Mosjøen etter 2026, og sikter mot å bygge ytterligere to anlegg innen 2030, hver med en kapasitet på rundt 80 000 tonn per år.