• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk eFuel: og Gen2 Energy inngår samarbeid for produksjon av bærekraftig flydrivstoff

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: januar 11, 2024

  • Selskap: Norsk e-Fuel er et Europeisk Consortium med hovedkontor i Oslo, som jobber for å fremme nye Power-to-Liquid prosjekter i Norge og i Europa.

Gen2 Energy og Norsk e-Fuel kunngjør et banebrytende samarbeid om leveranse av grønt hydrogen til produksjon av bærekraftig flydrivstoff i Mosjøen. «Gjennom strategiske partnerskap, som det vi har med Gen2 Energy, engasjerer vi oss for innovasjon og effektiv bruk av kraft og andre ressurser,» sier Lars Bjørn Larsen, COO i Norsk e-Fuel.

Begge selskapene vil bygge produksjonsanlegg på nabotomter ved Nesbruket industriområde i Mosjøen, hvor Gen2 Energy vil produsere og levere grønt hydrogen «over gjerdet» til Norsk e-Fuel. Dette vil tillate Norsk e-Fuel å doble sitt produksjonsvolum fra 25 millioner liter til 50 millioner liter per år. For å sette dette i kontekst, tilsvarer dette å fly 1,7 millioner mennesker fra Oslo til Bodø årlig uten fossilt brensel. «Den korte avstanden for hydrogenleveransen til Norsk e-Fuel er kostnadseffektiv for begge parter og markerer et viktig skritt mot å realisere de industrielle ambisjonene i Vefsn kommune,» forteller Andreas Ekker, SVP Global Sales i Gen2 Energy.

Investeringen til Gen2 Energy i Mosjøen omfatter to prosjekter: Eksport av grønt hydrogen til europeiske kunder og en utvidelse av produksjonskapasiteten for å forsyne Norsk e-Fuel. Denne strategiske plasseringen og samarbeidet vil optimere kostnadseffektiviteten og bidra til bærekraftig bruk av land- og kraftressurser. «Sammen leder vi an mot en fremtid med fossilfri luftfart ved å skape en verdikjede som begynner med vårt nære samarbeid i Mosjøen,» konkluderer Larsen.