• Fremhevet
  • Investering
  • Nyheter

Norsk e-Fuel: sikret investering til første produksjonsanlegg for bærekraftig flydrivstoff

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: mars 29, 2022

  • Selskap: Norsk e-Fuel er et Europeisk Consortium med hovedkontor i Oslo, som jobber for å fremme nye Power-to-Liquid prosjekter i Norge og i Europa.

lux-Airport, Luxembourgs svar på Avinor, går foran i flybransjen med en banebrytende investering som bidrar til oppstarten av Norges første produksjonsanlegg for bærekraftig flydrivstoff. De viser dermed offisielt sin tillit til Norsk e-Fuel sin teknologi som konverterer fornybar strøm, vann og CO2-fangst fra luft til drivstoff.

Med sin eierandel i Norsk e-Fuel bidrar lux-Airport til oppstarten av det første produksjonsanlegget, med planlagt produksjonsstart i 2024. Anlegget er planlagt i Mosjøen i Norge, og vil kunne sikre mellom 50 og 70 arbeidsplasser. Norsk e-Fuel skal etter planen produsere 25 millioner liter drivstoff i starten. Vi er stolte over at lux-Airport viser tillit til vår teknologi og våre produksjonsplaner med denne investeringen, sier Karl Hauptmeier, daglig leder i Norsk e-Fuel.

Med denne investeringen slutter lux-Airport seg til de fire partnerne i konsortiet som utgjør Norsk eFuel: Sunfire, Climeworks, Valinor og Paul Wurth. Sammen skal vi lage et bærekraftig drivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral flysektor, avslutter Hauptmeier.

lux-Airports investering i produksjon av e-Fuel understreker den sterke forpliktelsen til å støtte målene for en klimanøytral luftfartssektor. Etter å ha oppnådd sertifiseringen «karbonnøytral» (nivå 3+) av ACI, utvider lux-Airport sitt miljøengasjement med denne investeringen. e-Fuel er en viktig komponent i SAF, og vil bidra til å oppfylle «Fit for 55» retningslinjene fra EU-kommisjonen, som har som mål å redusere klimagasser med 55 % innen 2030. Å bidra til EUs «Fit for 55»-mål er et av nøkkelelementene i lux-Airports bærekraftinitiativer, og selskapet vil målrette sine investeringer i prosjekter som støtter dette initiativet.