• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Industriutvikling: har fått godkjent planene for Eiktyr industripark av Orkland kommunestyre

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: april 9, 2024

Kommunestyret i Orkland kommune har vedtatt områdereguleringsplanen for Eiktyr industripark i Ustmarka. Dette er et positivt vedtak for videre planlegging og etablering av Eiktyr industripark der blant annet batterifabrikken til Elinor Batteries skal etableres. «Nå har visjonen vår fått den lokale forankringen vi håpet på. Vi skal etablere en stor, grønn og sirkulær industripark i samspill med Orklands eksisterende industri,» sier Dorte Solvang, daglig leder i Norsk Industriutvikling.

Kommunestyrets vedtak innebærer strengere krav for å ivareta naturen og en naturnøytral tilnærming, samtidig som det åpner for en storstilt utvikling av ny verdiskaping og sysselsetting. Kommunen skal nå møte Statsforvalteren til megling om områdeplanen. «Vi håper at man kan finne en god løsning i meglingen også for de resterende arealene, slik at vi får en god helhetlig områdeplan med form for langsiktig utvikling av sirkulær industri i stor skala,» sier Dorte Bae Solvang.

Elinor Batteries, som planlegger å produsere bærekraftige batterier, ser frem til etableringen i Eiktyr. Etableringen av en batteriklynge kan på lenger sikt medføre et par tusen arbeidsplasser. «Norge er rangert som et av de beste landene for batteriindustri i Europa, og Orkland har det som skal til. Jeg er glad for at vi nå offisielt har fått lokal støtte for å etablere oss, » sier Arne Fredrik Lånke, daglig leder i Elinor Batteries.