• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Industriutvikling: har levert planforslag for Eiktyr industripark til Orkland kommune

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: februar 26, 2023

Interessen har vært stor siden Norsk Industriutvikling i fjor sommer varslet oppstart på områderegulering for et stort areal i Ustmarka i Orkland kommune. Planen var å tilrettelegge og utvikle en industripark for ny, grønn og bærekraftig industri.

Denne uken ble det endelige planforslaget overlevert til Orkland kommune. Nå avventes administrativ og politisk behandling før forslaget etter planen vil sendes på høring i løpet av våren. Vi har aldri vært så sikre som vi er nå på at akkurat dette området i Orkland er det best egnede området i hele Norge til utbygging av storskala grønn industri, sier Arne Fredrik Lånke, daglig leder i Norsk Industriutvikling. Tidsplanen er ambisiøs og mange prosesser må gå i vår favør, men vi tror at byggestart i 2024 er mulig, avslutter Lånke.

I januar kom nyheten om at Elinor Batteries vil bli det første selskapet som flytter inn på Eiktyr, med sine planer om en gigafabrikk for bærekraftig batteriproduksjon. Batterifabrikken kan gi flere tusen nye arbeidsplasser og vil kreve investeringer i milliardklassen. Det er ikke tilfeldig at det skal satses på battericelleproduksjon i Eiktyr. Området svarer svært godt på de internasjonale konkurransefortrinnene som regjeringen viser til i sin nasjonale batteristrategi for Norge.