• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Industriutvikling: planlegger Norges største næringspark for grønn industri

  • Sektor: Infrastruktur
  • Dato: februar 24, 2022

Norsk Industriutvikling går nå ut med sine planer for den grønne industriparken på over 5000 mål i Orkland kommune. Som et av de største næringsområdene i landet og med rikelig tilgang på fornybar kraft, er det potensial for flere tusen grønne industriarbeidsplasser. 

Ønsket er i utgangspunktet å invitere all mulig ulike typer grønn industri til å etablere seg i området. Både små og store virksomheter. Særlig vil det være attraktivt for kraftkrevende og kompetansekrevende industri på grunn av god tilgang til kraft og et stort, kompetent arbeidsmarked i regionen med nær tilknytning til både utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i nærheten av Trondheim.

Det nye næringsområdet vil også kunne være aktuelt for selskaper som Valinor har samarbeid med eller allerede har i sin investeringsportefølje. Vi har over tid hatt dialog med både etablerte industriselskaper og nye aktører som ønsker seg en lokalisering der krafttilgang, infrastruktur og kompetansearbeidskraft er tilgjengelig, forteller Pål Selboe Valseth, daglig leder i Valinor.

I motsetning til andre områder i landet der industriprosjekter står på vent på ubestemt tid på grunn av kraftproblemer, vil man her, ganske snart, kunne «stikke pluggen rett i veggen». Selve planområdet ligger unikt plassert midt mellom to store sentralnettlinjer og transformeringspunkter, og det er derfor ikke behov for å bygge ut ny overføringskapasitet gjennom sentralnettet. Det som trengs er mindre investeringer i regionalnettet.

I tillegg er denne plasseringen i nærhet til vannkraft og allerede utbygde vindkraftprosjekter. Med en avstand på bare 40 minutter til en av Norges største byer, teknologihovedstaden Trondheim, vil næringsområdet ikke bare utmerke seg på krafttilgang, men også tilgang på arbeidskraft. Trondheim er en by i sterk vekst, prosentvis mer enn alle andre norske storbyer ifølge SSB.

Trondheimsregionen har i dag 300.000 innbyggere og ligger helt fremst i landet når det gjelder teknologiarbeidsplasser. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er landets største tekniske universitet og har hovedsete i Trondheim. NTNU har ansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Viktig forskning og næringsliv innen teknologi, klima og bærekraft, energi, hav og helse springer ut fra NTNU-miljøet.

Orkland kommune har en lang og stolt industrihistorie, forteller Oddbjørn Bang, ordfører i Orkland kommune. Kommunen og næringslivet er ambisiøse i forhold til det grønne skiftet. Den foreslåtte etableringen av en stor industripark tilrettelagt for grønn industriproduksjon er et viktig bidrag til omstillingen av Trøndelag til en bærekraftig region. Etableringa vil bidra til optimisme og nye arbeidsplasser og vil sørge for at verdiskapninga fra regionens kraftproduksjon skjer i Trøndelag og den vil skape ringvirkninger i hele Midt-Norge, sier Bang.

 

Kontaktinfo:

Arne Fredrik Lånke: tlf 97436562

afl@stormvind.com

 

Pål Selboe Valseth: tlf 91700270

psv@valinor.no