• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: inngår partnerskap med finsk Impact Investor

  • Sektor: Energi
  • Dato: april 30, 2021

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar, som nylig ble børsnotert på Euronext Growth og Finnfund, en Impact Investor som finansierer utviklingsprosjekter, etablerer et felles investeringsselskap som heter Nordic Impact Cooperation AS. Selskapet har en planlagt investering på 150 millioner kroner som er øremerket til Norsk Solar sine C&I-prosjekter (Commercial and Industrial).

Dette er et historisk øyeblikk, sier Øyvind Vesterdal, daglig leder i Norsk Solar. Finnfund sin støtte og troverdighet gir Norsk Solar en betydelig fordel i finansieringen av mindre C&I-prosjekter (corporate & industrial), forklarer Vesterdal. Tidligere var det vanskelig å skaffe gjelds- og egenkapitalfinansiering for mindre C&I-prosjekter. Typisk måtte en utvikler nå 10-15 millioner dollar i finansieringsstørrelse for å trekke til seg de tradisjonelle finansieringsmiljøene, forklarer Helga Cotgrove, finansdirektør i Norsk Solar.

Norsk Solar signerte nylig en kraftkjøpsavtale i Vietnam med Central Retail, som posisjonerer selskapet som en raskt voksende produsent av solenergi innen C&I segment i regionen. I løpet av 2021 forventer Norsk Solar ytterligere vekst fra prosjekter i flere markeder i Sørøst-Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika hvor Nordic Impact Cooperation vil bidra.