• Fremhevet
  • Investering

Norsk Solar: mottar tilsagn for opp til 40 MNOK fra Norad

  • Sektor: Energi
  • Dato: august 31, 2022

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) gir Norsk Solar inntil 40 millioner i prosjektstøtte og risikoavlastning. Tilsagnet skal gå til prosjektutvikling og risikopremie i lånefinansiering til prosjekter i Pakistan, Vietnam, Indonesia og Sør-Afrika.  

Fornybar energi er den viktigste løsningen på klimakrisen, og Norad er glad for å være en katalysator for investeringer i Norsk Solar-prosjekter, som skal stimulere til utvikling, redusere fattigdom og redusere karbonutslipp, forteller Bård Vegar Solhjell, direktør for Norad.

Norads satsing vil være avgjørende for å sikre nye prosjekter og finansiering av solcelleanleggsbygging, sier Øyvind Vesterdal, daglig leder i Norsk Solar. I markeder som Vietnam og Sør-Afrika er kull fortsatt dominerende, og tilgang til solenergi kan ha en enorm innvirkning på å nå målene for klima og bærekraftig utvikling, avslutter Vesterdal.

Tidligere har Norsk Solar fått støtte av Norad til forundersøkelse og prosjektutvikling  i to faser i 2017 og 2020 ifm et samarbeid med en stor kjøpesenterkjede i Vietnam (Central Retail). Norsk Solar har nå bygget solceller på 10 kjøpesentre i landet, hvor både Norfund og Finnfund er inne på finansieringssiden.