• Fremhevet
  • Investering
  • Nyheter

Norsk Solar: kunngjør investeringsbeslutning for Origo-I (18 MW) i Brasil

  • Sektor: Energi
  • Dato: juli 28, 2022

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Investeringsselskapet Nordic Impact Cooperation AS (“NIC”), som eies i fellesskap av Norsk Solar, Norfund og Finnfund, har fattet en positiv investeringsbeslutning for bygging av seks solcelleanlegg med en kapasitet på 18 MW i Brasil.

Anleggene er en del av den tidligere annonserte utviklingsavtalen på 37 MW som er signert med kraftkjøperen Órigo Energia, en pioner for fornybar energi i Brasil, med aksjonærer som TPG ART, Mitsui og den brasilianske investeringsfondsforvalteren MOV. Langsiktige kraftkjøpsavtaler med 25 års løpetid er signert for 24 av de 37 MW i utbyggingsavtalen.

Norsk Solar er fornøyd med dagens investeringsbeslutning og vi er ivrige etter å gå videre med byggingen av de første solkraftverkene i utbyggingsavtalen for Órigo Energia sammen med våre partnere, forteller Øyvind L. Vesterdal, daglig leder i Norsk Solar. Det er ingen tid å miste for å imøtekomme Brasil sitt skyhøye energibehov med pålitelig, rimelig og ren kraft, avslutter Vesterdal.