• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: og Finnfund sitt felles investeringsselskap inkluderer Norfund

  • Sektor: Energi
  • Dato: juli 21, 2022

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Det norske investeringsfondet for utviklingsland, Norfund, har sluttet seg til Norsk Solar og Finnfund som medeier i Nordic Impact Cooperation AS (“NIC”). Med bidraget fra Norfund er det øremerket 19 millioner EUR i investeringskapital, og intensjonen er å skalere plattformen ytterligere.

NIC er en investeringsplattform som gir egenkapitalfinansiering i Norsk Solar sine prosjekter for bedrifts- og industrielle energikjøpere i utvalgte fremvoksende markeder. NIC-plattformen ble etablert av Finnfund og Norsk Solar i 2021, med mandat til fellesinvesteringer i C&I-prosjekter i fremvoksende markeder hvor tilgang til fornybar energi er nødvendig for å støtte bærekraftig vekst.

Som en del av avtalen vil Norfund sin eierandel i Norsk Solar sitt 11 MW-prosjekt i Vietnam overføres til NIC. Prosjektet består av solcelleanlegg på taket som leverer strøm til kjøpesentre over hele landet for kunde Central Retail.