• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: utvider til Brasil

  • Sektor: Energi
  • Dato: juni 4, 2021

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Som en del av Norsk Solar sin ambisiøse utvidelse er Mauro Benedetti utnevnt til daglig leder for Norsk Solar i Brasil, for å føre tilsyn med og lede selskapets virksomhet i landet. Jeg er glad og spent på å bli med på en så imponerende og raskt voksende internasjonal IPP, sier Mauro. Etter å ha jobbet i Brasil i mange år, kan jeg se det enorme markedspotensialet som er  spesielt gjeldende med konkurransefortrinnet Norsk Solar har med sitt unike finansieringsmiddel med FinnFund og tilgang til det nordiske økosystemet, avslutter Mauro.

Mauro Benedetti har mer enn et tiårs erfaring innen forretningsutvikling, juridisk og prosjektfinansiering innen fornybar energi. Han har også vært en vellykket gründer og er kjent med å bygge selskaper fra tidlig begynnelse til større enheter. Han har en mastergrad fra Luiss Guido Carli University, og dekket ledende stillinger ved European Energy, Roncucci & Partners og KPMG, før han begynte i Norsk Solar. Under Mauros ledelse planlegger Norsk Solar å utvide datterselskapet i Brasil med flere heltidsansatte de neste månedene.

Det brasilianske markedet er betydelig og godt egnet for oss å utvide aktivitetene våre, forteller Øyvind Vesderdal, daglig leder i Norsk Solar. Det er en vinnende formel når vi kan gi virksomheter ren grønn energi hvor de når sine bærekraftsmål, samtidig som vi sparer penger fra de lavere energikostnadene sammenlignet med kjøp fra strømnettet. Dette er mulig på grunn av vårt unike nordiske finansieringsmiddel kombinert med spesialisert lokal tilstedeværelse, avslutter Vesterdal.