• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Solar: utvider til Sør-Afrika

  • Sektor: Energi
  • Dato: september 28, 2021

  • Selskap: Norsk Renewables utvikler og investerer i fornybar energi i fremvoksende markeder.

Norsk Solar utvider sin globale tilstedeværelse ved å etablere et nytt datterselskap i Sør-Afrika. Utvidelsen er en del av Norsk Solar sin ambisiøse vekststrategi om å sikte seg inn på raskt voksende C&I-markeder der tilgang til ren og rimelig energi kan gi en økonomisk og miljømessig betydning.

Norsk Solar tilbyr bedrifter og industrier et nettalternativ som gir dem mer kontroll og pålitelighet, samt reduserer kostnader og karbonutslippene deres, forteller Øyvind Vesterdal, daglig leder i Norsk Solar. Vår kunnskap og finansieringsplattform gjør oss i stand til å handle raskt på prosjekter, noe som setter Norsk Solar i en sterk posisjon til å bli en betydelig aktør i Sør-Afrika, avslutter Vesterdal.

Det nye datterselskapet vil bli ledet av landssjef Ramon Tavenor, som har omfattende kunnskap om utvikling av fornybare solenergisystemer og lang bakgrunn innen elektromekanikk, inkludert fem år som driftsleder for et ledende afrikansk ingeniør-, innkjøps- og konstruksjonsfirma innen solenergisektoren.

I løpet av de neste månedene planlegger Norsk Solar å legge til flere heltidsansatte i Sør-Afrika for å følge opp selskapets aktiviteter. Jeg ser frem til å øke Norsk Solar sin tilstedeværelse i Sør-Afrika og hjelpe bedrifter og bransjeaktører overgang fra nettavhengighet til kostnadsbesparende, fornybare energiløsninger, forteller Ramon Tavenor, landssjef for Sør-Afrika i Norsk Solar.