• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: har ferdigstilt Bjerkreim Søndre Klynge

  • Sektor: Energi
  • Dato: desember 17, 2020

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Bjerkreim Søndre Klynge, lokalisert nær Stavanger (Bjerkreim og Hå kommune), består i utgangspunktet av tre separate vindkraftverk (Eikeland-Steinsland, Gravdal og Skinansfjellet) som grenser til hverandre. Når man ser vindkraftverkene som ett prosjekt, som det for alle praktiske formål er, så er det for øyeblikket Norges største vindkraftverk målt i installert effekt, sier Magnus Grinde, prosjektleder for Bjerkreim Søndre Klynge i Norsk Vind.

Bjerkreim Søndre Klynge består av 70 Siemens Gamesa 4,3 MW vindturbiner. Dette gir en årlig produksjon på om lag 1,1 TWh, som tilsvarer strømforbruket til om lag 60.000 husholdninger. For å sette dette i perspektiv så vil vindkraftverket kunne forsyne samtlige innbyggere i Bjerkreim, Hå, Gjesdal og Klepp kommune sine 53.000+ innbyggere med ren fornybar strøm.

For Bjerkreim kommune er det estimert at eiendomsskatt fra vindkraftverkene Gravdal og Eikeland-Steinsland vil innebære økte årlige skatteinntekter på mer enn 10 millioner kroner. I tillegg skal Norsk Vind gjøre en rekke tiltak for Hå kommune i forbindelse med en egen friluftsplan for Skinansfjellet vindkraftverk. Dette innebærer blant annet at vi setter opp benker og tilrettelegger for friluftsliv i området, avslutter Grinde.

 

Facebook har tidligere signert en 15-årig kraftkjøps-avtale med vindkraftverket.