• Nyheter

Norsk Vind: advokerer for å betale mer skatt

  • Sektor: Energi
  • Dato: juli 5, 2019

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Norsk Vind er Norges største private utbygger av landbasert vindkraft. Det Stavanger-baserte selskapet fikk i 2018 et resultat på 300 millioner kroner. Nå mener selskapet at tiden er inne for å endre skatteregler og rammevilkår, slik at en økt andel av verdiene fra vindkraftutbyggingene tilfaller kommunene.

Tidligere var det en næring som var finansiert avhengig av subsidier. Nå realiserer vi prosjektene vi har utviklet gjennom de seneste 20 årene, og vi ser at kommende prosjekter kan realiseres uten subsidier, sier Lars Helge Helvig, styreleder i Norsk Vind.

Han mener at en større andel av midlene bør tilfalle lokalsamfunnene nå som utviklingen har blitt bærekraftig også økonomisk. Les dekningen av saken i Stavanger Aftenblad eller Dagens Næringsliv.