• Fremhevet
  • Nyheter

Norsk Vind: installerer Norges største klimaklokke

  • Sektor: Energi
  • Dato: januar 13, 2020

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

En gigantisk nedtellingsklokke skal symbolisere hvor mye det haster å få stoppet klimaødeleggelsene.
2030 regnes for å være et «tipping point» i klimasaken. FN har uttalt at de globale utslippene må være nesten halverte innen 2030 dersom det skal være mulig å stanse de verste konsekvensene av klimaendringene. Norge har i Parisavtalen forpliktet seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030. Det er også EUs mål. Derfor teller klokka ned til utgangen av 2030.

Klimaet har ikke tid til å vente på at vi skal debattere ferdig, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind. Det er et problem at imens krangelen om vindkraft raser og utbygginger stoppes eller utsettes, så får vi kortere og kortere tid til å gjennomføre de nødvendige klimakuttene. Vindkraft er helt avgjørende for å løse klimakrisen, og det kan bygges ut nå, sier Skorpen.

Det som vil bli den største kampanjen i Norge for å promotere vindkraft som en viktig klimaløsning, kommer også til å få mye plass med TV-reklame, i utendørsreklame og i sosiale medier. Kampanjen som gir inngående informasjon om vindkraft og klimautfordringen og oppfordrer alle til å stoppe klokka for å vise sin støtte for klima. 

Les mer om kampanjen vindkraftnå

Vindkraftkampanje vindkraftnå