• Fremhevet
  • Nyheter

Norwegian Lobster Farm: tildeles EU-mildler til å utvikle ny hummerproduksjon

  • Sektor: Hav
  • Dato: desember 4, 2019

Norwegian Lobster Farm fikk godkjent sin søknad til EU sitt rammeprogram for forskning og innovasjon, Fase 2, Horizon 2020.

Selskapet skal videreutvikle sitt konsept som bruker automatisering og kunstig intelligens for å muliggjøre storskala hummerproduksjon. 

EU-midlene, på tilsammen 18 millioner kroner, finansierer et 2-årig prosjekt som skal bygge opp en industriell pilot for porsjonshummeroppdrett på Finnøy i Rogaland.