• Fremhevet
  • Personer

Norsk Vind: ansetter ny daglig leder

  • Sektor: Energi
  • Dato: mai 24, 2017

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Norsk Vind AS ble etablert i 1996. Lars Helge Helvig har siden den gang vært daglig leder. Tålmodighet knyttet til utvikling av vindkraftkonsesjoner gjennom drøyt 20 år har nå fått sin belønning ved at selskapet i løpet av de neste 3 årene vil ha ca. 600 MW vindkraft under utbygging i Rogaland.

I dette taktskiftet har selskapet valgt å gjøre noen organisatoriske tilpasninger. Per Ove Skorpen tiltrer rollen som ny daglig leder. Lars Helge Helvig overtar rollen som styreleder fra Rune Hersvik. Hersvik har vært styreleder de siste 15 årene og fortsetter som styremedlem.

Selskapet vil videreføre vår styrke ifht å utvikle nye prosjekter samtidig som vi ser at teknologien innenfor produksjon, distribusjon og også lagring av energi åpner for nye og spennende muligheter. Norsk Vind har en grunnleggende tro på vindkraftens rolle som fornybar energiressurs, og tror på en fremtid hvor strømproduksjon og industri i enda større grad kan gå hånd i hånd for å utvikle optimale samfunnsøkonomiske løsninger, forteller Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind.