• Fremhevet
  • Personer

Norsk Vind: ansetter ny CFO

  • COMPANY: Norsk Vind
  • Sector: Energi
  • DATE: mai 1st, 2016

Kai Michaelsen er tysk statsborger og har vært bosatt i Norge siden 1999. Han snakker flytende norsk og engelsk i tillegg til sitt morsmål tysk.

Den grunnleggende utdanning i økonomi, revisjon og regnskap har han fått gjennom et universitetsstudie i Tyskland (tilsvarende norsk siviløkonom) og statsautorisert som revisor i USA (Certified Public Accountant) og Norge (statsautorisert revisor).

Siden 1992 har Michaelsen jobbet i det internasjonale revisjonsfirmaet KPMG, først i Hamburg, deretter New York og Oslo, og siden 2006 i Stavanger. Han har vært ansvarlig partner for selskaper og filialer av internasjonale og nasjonale konsern, særlig fra olje og gass leverandør-industrien og prosjekt-relatert virksomhet.