• Fremhevet
  • Personer

Norsk Vind: ansetter ny finansdirektør

  • Sektor: Energi
  • Dato: mai 1, 2016

  • Selskap: Norsk Vind er Norges største private vindkraftaktør, som bidrar til elektrifisering av industri, husholdninger og transportsektoren.

Kai Michaelsen er tysk statsborger og har vært bosatt i Norge siden 1999. Kai snakker flytende norsk og engelsk i tillegg til sitt morsmål tysk.

Den grunnleggende utdanning i økonomi, revisjon og regnskap har Kai fått gjennom et universitetsstudie i Tyskland (tilsvarende norsk siviløkonom) og statsautorisert som revisor i USA (Certified Public Accountant) og Norge (statsautorisert revisor).

Siden 1992 har Michaelsen jobbet i det internasjonale revisjonsfirmaet KPMG, først i Hamburg, deretter New York og Oslo, og siden 2006 i Stavanger. Kai har vært ansvarlig partner for selskaper og filialer av internasjonale og nasjonale konsern, særlig fra olje og gass leverandør-industrien og prosjekt-relatert virksomhet.